Vi har uppdaterat våra kreditupplysningar. Läs mer

H2X Entreprenad AB

H2X Entreprenad är ett aktiebolag i Broby som består av 2 anställda och omsätter 3 419 TKR. Telefon: 0733663993. Adress: Bödkaregatan 32. Organisationsnummer: 556792-0789

Organisationsnummer

556792-0789

Telefon

  1. 0733663993

Adress

Bödkaregatan 32289 42 BrobyFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår2009
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2019-04-302018-04-302017-04-30
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)3 4191 7101 596
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)050
Total omsättning (TKR)3 4191 7151 596
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)000
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)000
Övriga externa kostnader (TKR)546473516
Personalkostnader (TKR)659451302
Avskrivningar (TKR)128153175
Summa rörelsekostnader (TKR)1 3331 077993
Rörelseresultat, EBIT (TKR)93810186
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)000
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)000
Externa ränteintäkter (TKR)000
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)000
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)000
Externa räntekostnader (TKR)000
Övriga finansiella kostnader (TKR)000
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)000
Resultat efter finansnetto (TKR)93810186
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)93810186
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)-20140-34
Resultat före skatt (TKR)73750152
Skatt (TKR)1621137
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)57439115
Kreditupplysning för H2X Entreprenad AB

Kreditupplysning

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår kreditupplysning på företag ger ett tydligt kreditbetyg och en överskådlig bild på företagets anmärkningar, skuldsaldo, nyckeltal, befattningshavare och firmatecknare.

Visa demorapport

KÖP NU

Anmärkningskontroll

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår anmärkningskontroll på företag visar om företaget har betalningsanmärkningar samt det aktuella skuldsaldot hos Kronofogden.

Visa demorapport

KÖP NU