Vi har uppdaterat våra kreditupplysningar. Läs mer

E.L. Betonghåltagning AB

E.L. Betonghåltagning är ett aktiebolag i Vassmolösa som består av 8 anställda och omsätter 10 806 TKR. Adress: Norra hagby 302. Organisationsnummer: 556807-1954

Organisationsnummer

556807-1954

Adress

Norra Hagby 302388 94 VassmolösaFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår2010
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2018-12-312017-12-312016-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)10 8066 0835 029
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)0900
Total omsättning (TKR)10 8066 1735 029
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)000
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)02100
Övriga externa kostnader (TKR)1 485763679
Personalkostnader (TKR)5 7713 9522 738
Avskrivningar (TKR)233153140
Summa rörelsekostnader (TKR)7 4895 0783 557
Rörelseresultat, EBIT (TKR)1 990542845
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)5000
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)000
Externa ränteintäkter (TKR)000
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)000
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)000
Externa räntekostnader (TKR)51013
Övriga finansiella kostnader (TKR)000
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)45-10-13
Resultat efter finansnetto (TKR)2 035532832
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)2 035532832
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)-531-139-339
Resultat före skatt (TKR)1 504393493
Skatt (TKR)33090106
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)1 174304387
Kreditupplysning för E.L. Betonghåltagning AB

Kreditupplysning

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår kreditupplysning på företag ger ett tydligt kreditbetyg och en överskådlig bild på företagets anmärkningar, skuldsaldo, nyckeltal, befattningshavare och firmatecknare.

Visa demorapport

KÖP NU

Anmärkningskontroll

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår anmärkningskontroll på företag visar om företaget har betalningsanmärkningar samt det aktuella skuldsaldot hos Kronofogden.

Visa demorapport

KÖP NU