Cantemo AB

Cantemo är ett aktiebolag i Stockholm som består av 15 anställda och omsätter 22 490 TKR. Telefon: 0720217785. Adress: Box 45001. Organisationsnummer: 556810-0779

Organisationsnummer

556810-0779

Telefon

  1. 0720217785

Adress

BOX 45001104 30 STOCKHOLMFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår2010
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2018-12-312017-12-312016-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)20 56016 34816 819
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)1 930783572
Total omsättning (TKR)22 49017 13117 391
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)000
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)006 335
Handelsvaror (TKR)3 9864 7250
Övriga externa kostnader (TKR)7 2633 9003 271
Personalkostnader (TKR)8 5037 5676 724
Avskrivningar (TKR)000
Summa rörelsekostnader (TKR)19 75216 19216 330
Rörelseresultat, EBIT (TKR)2 7399391 061
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)-1400
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)000
Externa ränteintäkter (TKR)001
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)000
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)000
Externa räntekostnader (TKR)221
Övriga finansiella kostnader (TKR)000
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)-16-20
Resultat efter finansnetto (TKR)2 7239381 061
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)2 7239381 061
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)00-35
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)-7290732
Resultat före skatt (TKR)1 9949381 758
Skatt (TKR)481244425
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)1 5126941 333
Kreditupplysning för Cantemo AB

Kreditupplysning MAXI

Maxi innehåller samma som medium men även bl.a: Utmätning, Omsättning, Årets resultat, resultat efter finansnetto, obeskattade reserver, Aktiekapital, Eget kapital, Bokslutsperiod, Koncern.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MEDIUM

Medium innehåller bl.a: Rating, Limit, Antal anmärkningar, Antal ansökningar, Summa skuldsaldo.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MINI


Mini visar om företaget har anmärkningar JA/NEJ samt när sista anmärkningen reggades.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.