Vi har uppdaterat våra kreditupplysningar. Läs mer

Cantemo AB

Cantemo är ett aktiebolag i Stockholm som består av 15 anställda och omsätter 22 490 TKR. Telefon: 0812057776. Adress: Box 45001. Organisationsnummer: 556810-0779

Organisationsnummer

556810-0779

Telefon

  1. 0812057776
  2. 0812887777
  3. 0704414589

Adress

Box 45001104 30 StockholmFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår2010
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2018-12-312017-12-312016-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)20 56016 34816 819
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)1 930783572
Total omsättning (TKR)22 49017 13117 391
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)000
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)3 9864 7250
Övriga externa kostnader (TKR)7 2633 9003 271
Personalkostnader (TKR)8 5037 5676 724
Avskrivningar (TKR)000
Summa rörelsekostnader (TKR)19 75216 1929 995
Rörelseresultat, EBIT (TKR)2 7399391 061
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)-14 00000
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)000
Externa ränteintäkter (TKR)001
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)000
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)000
Externa räntekostnader (TKR)221
Övriga finansiella kostnader (TKR)000
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)-14 002-20
Resultat efter finansnetto (TKR)2 7239381 061
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)2 7239381 061
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)00-35 000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)-7290732
Resultat före skatt (TKR)1 994938-33 207
Skatt (TKR)481244425
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)1 5126941 333
Kreditupplysning för Cantemo AB

Kreditupplysning

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår kreditupplysning på företag ger ett tydligt kreditbetyg och en överskådlig bild på företagets anmärkningar, skuldsaldo, nyckeltal, befattningshavare och firmatecknare.

Visa demorapport

KÖP NU

Anmärkningskontroll

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår anmärkningskontroll på företag visar om företaget har betalningsanmärkningar samt det aktuella skuldsaldot hos Kronofogden.

Visa demorapport

KÖP NU