Vi har uppdaterat våra kreditupplysningar. Läs mer

Bowls Sport & Fritid AB

Bowls Sport & Fritid är ett aktiebolag i Grebbestad som omsätter 432 TKR. Adress: Amiralsvägen 1. Organisationsnummer: 556812-3128

Organisationsnummer

556812-3128

Adress

Amiralsvägen 1457 95 GrebbestadFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår2010
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2018-04-302017-04-302016-04-30
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)405582801
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)2700
Total omsättning (TKR)432582801
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)000
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)190337405
Övriga externa kostnader (TKR)275296265
Personalkostnader (TKR)149
Avskrivningar (TKR)000
Summa rörelsekostnader (TKR)466637679
Rörelseresultat, EBIT (TKR)-33-56122
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)000
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)000
Externa ränteintäkter (TKR)000
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)000
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)000
Externa räntekostnader (TKR)211
Övriga finansiella kostnader (TKR)000
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)-2-1-1
Resultat efter finansnetto (TKR)-35 000-57 000120
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)-35 000-57 000120
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)1461-33
Resultat före skatt (TKR)-34 986-56 93987
Skatt (TKR)0422
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)-21 000065
Kreditupplysning för Bowls Sport & Fritid AB

Kreditupplysning

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår kreditupplysning på företag ger ett tydligt kreditbetyg och en överskådlig bild på företagets anmärkningar, skuldsaldo, nyckeltal, befattningshavare och firmatecknare.

Visa demorapport

KÖP NU

Anmärkningskontroll

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår anmärkningskontroll på företag visar om företaget har betalningsanmärkningar samt det aktuella skuldsaldot hos Kronofogden.

Visa demorapport

KÖP NU