Dahl - Klingenberg AB

Dahl - Klingenberg är ett aktiebolag i Glemmingebro som består av 2 anställda och omsätter 451 TKR. Telefon: 0761735564. Adress: Glemmingevägen 14. Organisationsnummer: 556869-0340

Organisationsnummer

556869-0340

Telefon

  1. 0761735564

Adress

Glemmingevägen 14271 74 GlemmingebroFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår2011
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2018-09-302017-09-302016-09-30
Noter
Antal anställda222
Löner till styrelse & VD (TKR)000
Varav tantiem/bonus till styrelse & VD (TKR)000
Löner till övriga anställda (TKR)1307180
Varav resultatlön till övriga anställda (TKR)000
Sociala kostnader (TKR)412225
Företagsinteckningar (TKR)000
Fastighetsinteckningar (TKR)000
Övriga säkerheter (TKR)000
Summa säkerheter (TKR)000
Villkorat aktieägartillskott (TKR)000
Övriga ansvarsförbindelser (TKR)000
Summa ansvarsförbindelser (TKR)000
Beviljad checkräkningskredit (TKR)000
Utnyttjad checkräkningskredit (TKR)3460
Räntenetto finansbolag (TKR)000
Utdelning (TKR)000
Nyckeltal
Kassalikviditet (%)101,85175240
Soliditet (%)-77419,35-175280,91-47239,27
Vinstmarginal (%)21,95-32,64-70,19
Kreditupplysning för Dahl - Klingenberg AB

Kreditupplysning MAXI

Maxi innehåller samma som medium men även bl.a: Utmätning, Omsättning, Årets resultat, resultat efter finansnetto, obeskattade reserver, Aktiekapital, Eget kapital, Bokslutsperiod, Koncern.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MEDIUM

Medium innehåller bl.a: Rating, Limit, Antal anmärkningar, Antal ansökningar, Summa skuldsaldo.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MINI


Mini visar om företaget har anmärkningar JA/NEJ samt när sista anmärkningen reggades.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.