Vi har uppdaterat våra kreditupplysningar. Läs mer

Dahl - Klingenberg AB, Glemmingebro - 0761735564

Dahl - Klingenberg i Glemmingebro är ett aktiebolag som består av 2 anställda och omsätter 451 TKR. Telefon: 0761735564. Namn: Dahl - Klingenberg AB. Ort: Glemmingebro. Org.nr: 5568690340.

Organisationsnummer

556869-0340

Telefon

  1. 0761735564
Byta mobilabonnemang?

Adress

Glemmingevägen 14271 74 GlemmingebroFler på samma adress

Omsättning

451 TKR

Resultat

84 TKR

Anställda

2 st
BolagsformAktiebolag
Registreringsår2011
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2018-09-302017-09-302016-09-30
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)451193208
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)002
Total omsättning (TKR)451193210
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)1100
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)000
Övriga externa kostnader (TKR)13888173
Personalkostnader (TKR)17494111
Avskrivningar (TKR)333
Summa rörelsekostnader (TKR)316195287
Rörelseresultat, EBIT (TKR)99-63-146
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)000
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)000
Externa ränteintäkter (TKR)000
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)000
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)000
Externa räntekostnader (TKR)15167
Övriga finansiella kostnader (TKR)000
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)-15-16-7
Resultat efter finansnetto (TKR)84-79 000-153 000
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)84-79 000-153 000
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)000
Resultat före skatt (TKR)84-79 000-153 000
Skatt (TKR)000
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)84-79 000-153 000
Kreditupplysning för Dahl - Klingenberg AB

Kreditupplysning

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår kreditupplysning på företag ger ett tydligt kreditbetyg och en överskådlig bild på företagets anmärkningar, skuldsaldo, nyckeltal, befattningshavare och firmatecknare.

Visa demorapport

BESTÄLL NU

Anmärkningskontroll

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår anmärkningskontroll på företag visar om företaget har betalningsanmärkningar samt det aktuella skuldsaldot hos Kronofogden.

Visa demorapport

BESTÄLL NU