Ögonlasern i Linköping AB

Ögonlasern är ett aktiebolag i Linköping som består av 1 anställd och omsätter 3 977 TKR. Telefon: 013139528. Adress: Box 324. Organisationsnummer: 556878-4242

Organisationsnummer

556878-4242

Telefon

  1. 013139528

Adress

BOX 324
C/O OPTIKER ALMÅ AB
581 03 LINKÖPINGFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår2011
MomsregistreradNej
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2018-12-312017-12-312016-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)3 9163 4213 038
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)617226
Total omsättning (TKR)3 9773 4933 064
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)000
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)1 020873921
Övriga externa kostnader (TKR)2 1721 7631 831
Personalkostnader (TKR)331359322
Avskrivningar (TKR)676278
Summa rörelsekostnader (TKR)3 5903 0573 152
Rörelseresultat, EBIT (TKR)387436-88
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)000
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)000
Externa ränteintäkter (TKR)010
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)000
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)000
Externa räntekostnader (TKR)000
Övriga finansiella kostnader (TKR)000
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)010
Resultat efter finansnetto (TKR)387436-88
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)387436-88
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)-10100
Resultat före skatt (TKR)286436-88
Skatt (TKR)67440
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)219392-88
Kreditupplysning för Ögonlasern i Linköping AB

Kreditupplysning MAXI

Maxi innehåller samma som medium men även bl.a: Utmätning, Omsättning, Årets resultat, resultat efter finansnetto, obeskattade reserver, Aktiekapital, Eget kapital, Bokslutsperiod, Koncern.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MEDIUM

Medium innehåller bl.a: Rating, Limit, Antal anmärkningar, Antal ansökningar, Summa skuldsaldo.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MINI


Mini visar om företaget har anmärkningar JA/NEJ samt när sista anmärkningen reggades.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.