Vi har uppdaterat våra kreditupplysningar. Läs mer

Slutsteget nr 148 AB

Slutsteget nr 148 är ett aktiebolag i Södertälje som omsätter 0 TKR. Adress: Box 2074. Organisationsnummer: 556883-2850

Organisationsnummer

556883-2850

Adress

Box 2074151 02 SödertäljeFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår2012
MomsregistreradNej
F-SkattNej
Reg. som arbetsgivareNej
StatusLI31
2018-01-312017-01-312016-01-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)0770
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)000
Total omsättning (TKR)0770
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)000
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)000
Övriga externa kostnader (TKR)183455
Personalkostnader (TKR)06984
Avskrivningar (TKR)01111
Summa rörelsekostnader (TKR)18114150
Rörelseresultat, EBIT (TKR)-18-36-150
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)000
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)000
Externa ränteintäkter (TKR)000
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)000
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)000
Externa räntekostnader (TKR)030
Övriga finansiella kostnader (TKR)000
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)0-30
Resultat efter finansnetto (TKR)-18 000-39 000-150 000
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)-18 000-39 000-150 000
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)000
Resultat före skatt (TKR)-18 000-39 000-150 000
Skatt (TKR)000
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)-18 000-39 000-150 000
Kreditupplysning för Slutsteget nr 148 AB

Kreditupplysning

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår kreditupplysning på företag ger ett tydligt kreditbetyg och en överskådlig bild på företagets anmärkningar, skuldsaldo, nyckeltal, befattningshavare och firmatecknare.

Visa demorapport

KÖP NU

Anmärkningskontroll

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår anmärkningskontroll på företag visar om företaget har betalningsanmärkningar samt det aktuella skuldsaldot hos Kronofogden.

Visa demorapport

KÖP NU