Vi har uppdaterat våra kreditupplysningar. Läs mer

Scratch Reverti AB, Mariestad

Scratch Reverti i Mariestad är ett aktiebolag som består av 1 anställd och omsätter 95 TKR. Namn: Scratch Reverti AB. Ort: Mariestad. Org.nr: 5568893944.

Organisationsnummer

556889-3944

Adress

Box 3542 21 MariestadFler på samma adress

Omsättning

95 TKR

Resultat

7 TKR

Anställda

1 st
BolagsformAktiebolag
Registreringsår2012
MomsregistreradNej
F-SkattNej
Reg. som arbetsgivareNej
StatusKK21
2014-12-312013-12-312012-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)95368234
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)000
Total omsättning (TKR)95368234
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)000
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)000
Övriga externa kostnader (TKR)56437393
Personalkostnader (TKR)24046
Avskrivningar (TKR)15812
Summa rörelsekostnader (TKR)73485451
Rörelseresultat, EBIT (TKR)23-117-217
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)000
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)000
Externa ränteintäkter (TKR)000
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)000
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)000
Externa räntekostnader (TKR)161616
Övriga finansiella kostnader (TKR)000
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)-16-16-16
Resultat efter finansnetto (TKR)7-133 000-233 000
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)7-133 000-233 000
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)000
Resultat före skatt (TKR)7-133 000-233 000
Skatt (TKR)000
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)7-133 000-233 000
Kreditupplysning för Scratch Reverti AB

Kreditupplysning

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår kreditupplysning på företag ger ett tydligt kreditbetyg och en överskådlig bild på företagets anmärkningar, skuldsaldo, nyckeltal, befattningshavare och firmatecknare.

Visa demorapport

BESTÄLL NU

Anmärkningskontroll

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår anmärkningskontroll på företag visar om företaget har betalningsanmärkningar samt det aktuella skuldsaldot hos Kronofogden.

Visa demorapport

BESTÄLL NU