Vi har uppdaterat våra kreditupplysningar. Läs mer

Familjen Atik AB

Familjen Atik är ett aktiebolag i Torsby som består av 2 anställda och omsätter 2 479 TKR. Adress: Gamla torget. Organisationsnummer: 556898-6128

Organisationsnummer

556898-6128

Adress

Gamla Torget685 30 TorsbyFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår2012
MomsregistreradNej
F-SkattNej
Reg. som arbetsgivareNej
StatusBolaget är aktivt
2017-12-312016-12-312015-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)2 4792 4192 763
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)0084
Total omsättning (TKR)2 4792 4192 847
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)000
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)000
Övriga externa kostnader (TKR)557564474
Personalkostnader (TKR)563601543
Avskrivningar (TKR)136117110
Summa rörelsekostnader (TKR)1 2561 2821 127
Rörelseresultat, EBIT (TKR)56109440
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)000
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)000
Externa ränteintäkter (TKR)200
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)000
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)000
Externa räntekostnader (TKR)354245185
Övriga finansiella kostnader (TKR)000
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)-352-245-185
Resultat efter finansnetto (TKR)-295 000-136 000254
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)-295 000-136 000254
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)000
Resultat före skatt (TKR)-295 000-136 000254
Skatt (TKR)0153
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)-295 000-137 000202
Kreditupplysning för Familjen Atik AB

Kreditupplysning

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår kreditupplysning på företag ger ett tydligt kreditbetyg och en överskådlig bild på företagets anmärkningar, skuldsaldo, nyckeltal, befattningshavare och firmatecknare.

Visa demorapport

KÖP NU

Anmärkningskontroll

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår anmärkningskontroll på företag visar om företaget har betalningsanmärkningar samt det aktuella skuldsaldot hos Kronofogden.

Visa demorapport

KÖP NU