Åbergs Allservice AB

Åbergs Allservice är ett aktiebolag i Vimmerby som omsätter 229 TKR. Telefon: 0764730024. Adress: Källsåkravägen 610. Organisationsnummer: 556903-6972

Organisationsnummer

556903-6972

Telefon

  1. 0764730024

Adress

KÄLLSÅKRAVÄGEN 610598 91 VIMMERBYFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår2012
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2018-12-312017-12-312016-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)229285480
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)000
Total omsättning (TKR)229285480
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)000
Förändring lager mm (TKR)01131
Råvaror och förnödenheter (TKR)152203348
Handelsvaror (TKR)000
Övriga externa kostnader (TKR)7899144
Personalkostnader (TKR)000
Avskrivningar (TKR)61215
Summa rörelsekostnader (TKR)236325538
Rörelseresultat, EBIT (TKR)-6-194
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)000
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)000
Externa ränteintäkter (TKR)100
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)000
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)000
Externa räntekostnader (TKR)311
Övriga finansiella kostnader (TKR)000
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)-2-1-1
Resultat efter finansnetto (TKR)-8-203
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)-8-203
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)000
Resultat före skatt (TKR)-8-203
Skatt (TKR)001
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)-8-202
Kreditupplysning för Åbergs Allservice AB

Kreditupplysning MAXI

Maxi innehåller samma som medium men även bl.a: Utmätning, Omsättning, Årets resultat, resultat efter finansnetto, obeskattade reserver, Aktiekapital, Eget kapital, Bokslutsperiod, Koncern.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MEDIUM

Medium innehåller bl.a: Rating, Limit, Antal anmärkningar, Antal ansökningar, Summa skuldsaldo.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MINI


Mini visar om företaget har anmärkningar JA/NEJ samt när sista anmärkningen reggades.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.