Vi har uppdaterat våra kreditupplysningar. Läs mer

North Parade AB

North Parade är ett aktiebolag i Danderyd som omsätter 2 199 TKR. Adress: Edsviksvägen 97. Organisationsnummer: 556918-8963

Organisationsnummer

556918-8963

Adress

Edsviksvägen 97182 35 DanderydFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår2013
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareNej
StatusBolaget är aktivt
2018-12-312017-12-312016-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)2 1992 1651 508
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)000
Total omsättning (TKR)2 1992 1651 508
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)000
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)1 5331 2311 169
Övriga externa kostnader (TKR)631578378
Personalkostnader (TKR)262623
Avskrivningar (TKR)006
Summa rörelsekostnader (TKR)2 1901 8351 576
Rörelseresultat, EBIT (TKR)9331-67
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)000
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)000
Externa ränteintäkter (TKR)000
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)000
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)000
Externa räntekostnader (TKR)000
Övriga finansiella kostnader (TKR)000
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)000
Resultat efter finansnetto (TKR)9331-67 000
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)9331-67 000
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)000
Resultat före skatt (TKR)9331-67 000
Skatt (TKR)-16 000560
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)25274-67 000
Kreditupplysning för North Parade AB

Kreditupplysning

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår kreditupplysning på företag ger ett tydligt kreditbetyg och en överskådlig bild på företagets anmärkningar, skuldsaldo, nyckeltal, befattningshavare och firmatecknare.

Visa demorapport

KÖP NU

Anmärkningskontroll

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår anmärkningskontroll på företag visar om företaget har betalningsanmärkningar samt det aktuella skuldsaldot hos Kronofogden.

Visa demorapport

KÖP NU