Vi har uppdaterat våra kreditupplysningar. Läs mer

Lindström & Lindström Redovisning AB

Lindström & Lindström Redovisning är ett aktiebolag i Stockholm som består av 1 anställd och omsätter 217 TKR. Telefon: 0707772406. Adress: Gröndalsvägen 37. Organisationsnummer: 556920-1667

Organisationsnummer

556920-1667

Telefon

  1. 0707772406
  2. 0708650998

Adress

Gröndalsvägen 37 2tr117 66 StockholmFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår2013
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2018-12-312017-12-312016-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)217213277
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)000
Total omsättning (TKR)217213277
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)000
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)000
Övriga externa kostnader (TKR)515357
Personalkostnader (TKR)173168214
Avskrivningar (TKR)000
Summa rörelsekostnader (TKR)224221271
Rörelseresultat, EBIT (TKR)-8-86
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)000
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)000
Externa ränteintäkter (TKR)000
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)000
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)000
Externa räntekostnader (TKR)000
Övriga finansiella kostnader (TKR)000
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)000
Resultat efter finansnetto (TKR)-8 000-8 0006
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)-8 000-8 0006
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)000
Resultat före skatt (TKR)-8 000-8 0006
Skatt (TKR)003
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)-8 000-8 0004
Kreditupplysning för Lindström & Lindström Redovisning AB

Kreditupplysning

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår kreditupplysning på företag ger ett tydligt kreditbetyg och en överskådlig bild på företagets anmärkningar, skuldsaldo, nyckeltal, befattningshavare och firmatecknare.

Visa demorapport

KÖP NU

Anmärkningskontroll

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår anmärkningskontroll på företag visar om företaget har betalningsanmärkningar samt det aktuella skuldsaldot hos Kronofogden.

Visa demorapport

KÖP NU