Vi har uppdaterat våra kreditupplysningar. Läs mer

FactSet Sweden AB

FactSet Sweden är ett aktiebolag i Stockholm som består av 3 anställda och omsätter 8 223 TKR. Telefon: 0705581959. Adress: Box 16285. Organisationsnummer: 556937-2666

Organisationsnummer

556937-2666

Telefon

  1. 0705581959

Adress

Box 16285103 25 StockholmFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår2013
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2018-08-312017-08-312016-08-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)8 2235 7974 034
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)000
Total omsättning (TKR)8 2235 7974 034
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)000
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)000
Övriga externa kostnader (TKR)438188229
Personalkostnader (TKR)6 7404 8223 317
Avskrivningar (TKR)000
Summa rörelsekostnader (TKR)7 1785 0103 546
Rörelseresultat, EBIT (TKR)1 045787487
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)000
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)000
Externa ränteintäkter (TKR)000
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)000
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)000
Externa räntekostnader (TKR)442823
Övriga finansiella kostnader (TKR)000
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)-44-28-23
Resultat efter finansnetto (TKR)1 001759464
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)1 001759464
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)000
Resultat före skatt (TKR)1 001759464
Skatt (TKR)220206133
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)781553331
Kreditupplysning för FactSet Sweden AB

Kreditupplysning

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår kreditupplysning på företag ger ett tydligt kreditbetyg och en överskådlig bild på företagets anmärkningar, skuldsaldo, nyckeltal, befattningshavare och firmatecknare.

Visa demorapport

KÖP NU

Anmärkningskontroll

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår anmärkningskontroll på företag visar om företaget har betalningsanmärkningar samt det aktuella skuldsaldot hos Kronofogden.

Visa demorapport

KÖP NU