Vi har uppdaterat våra kreditupplysningar. Läs mer

JKF Sweden AB

JKF Sweden är ett aktiebolag i Smålandsstenar som består av 66 anställda och omsätter 16 660 TKR. Adress: Grönegatan 18. Organisationsnummer: 556969-9308

Organisationsnummer

556969-9308

Adress

Grönegatan 18333 32 SmålandsstenarFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår2014
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2018-06-302017-06-302016-06-30
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)16 6398 1337 884
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)21210
Total omsättning (TKR)16 6608 1357 894
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)000
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)1 8316471 135
Övriga externa kostnader (TKR)1 037580641
Personalkostnader (TKR)12 6106 4464 181
Avskrivningar (TKR)2360
Summa rörelsekostnader (TKR)15 5017 6795 957
Rörelseresultat, EBIT (TKR)199117755
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)000
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)000
Externa ränteintäkter (TKR)010
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)000
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)000
Externa räntekostnader (TKR)86193
Övriga finansiella kostnader (TKR)000
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)-86-18-3
Resultat efter finansnetto (TKR)11399751
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)11399751
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)-55-25-180
Resultat före skatt (TKR)5874571
Skatt (TKR)5419126
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)454445
Kreditupplysning för JKF Sweden AB

Kreditupplysning

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår kreditupplysning på företag ger ett tydligt kreditbetyg och en överskådlig bild på företagets anmärkningar, skuldsaldo, nyckeltal, befattningshavare och firmatecknare.

Visa demorapport

KÖP NU

Anmärkningskontroll

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår anmärkningskontroll på företag visar om företaget har betalningsanmärkningar samt det aktuella skuldsaldot hos Kronofogden.

Visa demorapport

KÖP NU