ARA Timber Aktiebolag

ARA Timber är ett aktiebolag i Göteborg som består av 6 anställda och omsätter 373 320 TKR. Telefon: 031222991. Adress: Vallgatan 27. Organisationsnummer: 556976-0035

Organisationsnummer

556976-0035

Telefon

  1. 031222991
  2. 0719000014572
  3. 0722285669

Adress

Vallgatan 27411 16 GöteborgFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår2014
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2018-08-312017-08-312016-08-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)370 435332 366344 627
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)2 8858352 435
Total omsättning (TKR)373 320333 201347 062
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)000
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)292 574259 248268 616
Övriga externa kostnader (TKR)63 62864 48264 871
Personalkostnader (TKR)7 6757 2517 261
Avskrivningar (TKR)92299
Summa rörelsekostnader (TKR)363 969331 010340 757
Rörelseresultat, EBIT (TKR)9 3512 1926 305
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)000
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)000
Externa ränteintäkter (TKR)901
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)000
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)000
Externa räntekostnader (TKR)678668429
Övriga finansiella kostnader (TKR)000
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)-669-668-428
Resultat efter finansnetto (TKR)8 6821 5255 876
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)8 6821 5255 876
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)-2 100-450-1 550
Resultat före skatt (TKR)6 5821 0754 326
Skatt (TKR)1 5503071 038
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)5 0317683 288
Kreditupplysning för ARA Timber Aktiebolag

Kreditupplysning MAXI

Maxi innehåller samma som medium men även bl.a: Utmätning, Omsättning, Årets resultat, resultat efter finansnetto, obeskattade reserver, Aktiekapital, Eget kapital, Bokslutsperiod, Koncern.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MEDIUM

Medium innehåller bl.a: Rating, Limit, Antal anmärkningar, Antal ansökningar, Summa skuldsaldo.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MINI


Mini visar om företaget har anmärkningar JA/NEJ samt när sista anmärkningen reggades.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.