Vi har uppdaterat våra kreditupplysningar. Läs mer

BGP Products AB

BGP Products är ett aktiebolag i Stockholm som består av 6 anställda och omsätter 146 887 TKR. Adress: Box 23033. Organisationsnummer: 556984-1728

Organisationsnummer

556984-1728

Adress

Box 23033104 35 StockholmFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår2014
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2017-12-312016-12-312015-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)146 887136 403118 596
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)006 127
Total omsättning (TKR)146 887136 403124 723
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)13 64611 68013 709
Administrationskostnader (TKR)2 6005 3376 606
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)000
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)000
Övriga externa kostnader (TKR)000
Personalkostnader (TKR)000
Avskrivningar (TKR)000
Summa rörelsekostnader (TKR)148 551125 391117 662
Rörelseresultat, EBIT (TKR)-1 66411 0127 061
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)10 000 00000
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)000
Externa ränteintäkter (TKR)2031522
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)000
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)2 045 39707
Externa räntekostnader (TKR)749880 6659
Övriga finansiella kostnader (TKR)000
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)7 954 057-880 513-14
Resultat efter finansnetto (TKR)7 952 393-869 502 0007 048
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)7 952 393-869 502 0007 048
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)1 8920-1 892
Resultat före skatt (TKR)7 954 285-869 502 0005 156
Skatt (TKR)-641 124 00001 241
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)8 595 409-869 502 0163 915
Kreditupplysning för BGP Products AB

Kreditupplysning

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår kreditupplysning på företag ger ett tydligt kreditbetyg och en överskådlig bild på företagets anmärkningar, skuldsaldo, nyckeltal, befattningshavare och firmatecknare.

Visa demorapport

KÖP NU

Anmärkningskontroll

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår anmärkningskontroll på företag visar om företaget har betalningsanmärkningar samt det aktuella skuldsaldot hos Kronofogden.

Visa demorapport

KÖP NU