Vi har uppdaterat våra kreditupplysningar. Läs mer

Stjärnklockan AB

Stjärnklockan är ett aktiebolag i Djursholm som består av 1 anställd och omsätter 6 928 TKR. Adress: Box 61. Organisationsnummer: 556986-5438

Organisationsnummer

556986-5438

Adress

Box 61182 05 DjursholmFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår2014
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2018-12-312017-12-312016-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)1 308142131
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)5 6201440
Total omsättning (TKR)6 928286131
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)9400
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)000
Övriga externa kostnader (TKR)635903358
Personalkostnader (TKR)699692309
Avskrivningar (TKR)1151420
Summa rörelsekostnader (TKR)1 5431 737667
Rörelseresultat, EBIT (TKR)5 385-1 452-535
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)-530 0004787 567
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)000
Externa ränteintäkter (TKR)3400
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)80100
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)000
Externa räntekostnader (TKR)40849285
Övriga finansiella kostnader (TKR)0780
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)-529 573-927 482
Resultat efter finansnetto (TKR)5 282-1 543 0006 947
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)5 282-1 543 0006 947
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)-84700
Resultat före skatt (TKR)4 435-1 543 0006 947
Skatt (TKR)56000
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)3 875-1 543 0006 947
Kreditupplysning för Stjärnklockan AB

Kreditupplysning

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår kreditupplysning på företag ger ett tydligt kreditbetyg och en överskådlig bild på företagets anmärkningar, skuldsaldo, nyckeltal, befattningshavare och firmatecknare.

Visa demorapport

KÖP NU

Anmärkningskontroll

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår anmärkningskontroll på företag visar om företaget har betalningsanmärkningar samt det aktuella skuldsaldot hos Kronofogden.

Visa demorapport

KÖP NU