iKnow-Who AB

iKnow-Who är ett aktiebolag i Malmö som består av 4 anställda och omsätter 5 876 TKR. Telefon: 0709951127. Adress: Turning torso office 275. Organisationsnummer: 559002-7768

Organisationsnummer

559002-7768

Telefon

  1. 0709951127

Adress

TURNING TORSO OFFICE 275211 15 MALMÖFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår2015
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2018-12-312017-12-312016-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)5 8769393 105
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)065113
Total omsättning (TKR)5 8761 0043 218
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)000
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)87730132
Handelsvaror (TKR)000
Övriga externa kostnader (TKR)3 4873102 194
Personalkostnader (TKR)1 3876281 755
Avskrivningar (TKR)2200
Summa rörelsekostnader (TKR)5 7739684 081
Rörelseresultat, EBIT (TKR)10236-864
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)000
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)000
Externa ränteintäkter (TKR)000
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)000
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)000
Externa räntekostnader (TKR)1107
Övriga finansiella kostnader (TKR)000
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)-1-10-7
Resultat efter finansnetto (TKR)10127-871
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)10127-871
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)00103
Resultat före skatt (TKR)10127-768
Skatt (TKR)000
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)10127-769
Kreditupplysning för iKnow-Who AB

Kreditupplysning MAXI

Maxi innehåller samma som medium men även bl.a: Utmätning, Omsättning, Årets resultat, resultat efter finansnetto, obeskattade reserver, Aktiekapital, Eget kapital, Bokslutsperiod, Koncern.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MEDIUM

Medium innehåller bl.a: Rating, Limit, Antal anmärkningar, Antal ansökningar, Summa skuldsaldo.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MINI


Mini visar om företaget har anmärkningar JA/NEJ samt när sista anmärkningen reggades.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.