Vi har uppdaterat våra kreditupplysningar. Läs mer

iKnow-Who AB

iKnow-Who är ett aktiebolag i Malmö som består av 4 anställda och omsätter 5 876 TKR. Telefon: 0709951127. Adress: Turning torso office 275. Organisationsnummer: 559002-7768

Organisationsnummer

559002-7768

Telefon

  1. 0709951127

Adress

Turning Torso Office 275211 15 MalmöFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår2015
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2018-12-312017-12-312016-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)5 8769393 105
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)065113
Total omsättning (TKR)5 8761 0043 218
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)2200
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)000
Övriga externa kostnader (TKR)3 4873102 194
Personalkostnader (TKR)1 3876281 755
Avskrivningar (TKR)000
Summa rörelsekostnader (TKR)4 8969383 949
Rörelseresultat, EBIT (TKR)10236-864
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)000
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)000
Externa ränteintäkter (TKR)000
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)000
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)000
Externa räntekostnader (TKR)1107
Övriga finansiella kostnader (TKR)000
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)-1-10-7
Resultat efter finansnetto (TKR)10127-871 000
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)10127-871 000
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)00103
Resultat före skatt (TKR)10127-870 897
Skatt (TKR)000
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)10127-768 000
Kreditupplysning för iKnow-Who AB

Kreditupplysning

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår kreditupplysning på företag ger ett tydligt kreditbetyg och en överskådlig bild på företagets anmärkningar, skuldsaldo, nyckeltal, befattningshavare och firmatecknare.

Visa demorapport

KÖP NU

Anmärkningskontroll

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår anmärkningskontroll på företag visar om företaget har betalningsanmärkningar samt det aktuella skuldsaldot hos Kronofogden.

Visa demorapport

KÖP NU