Glimåkras spelhörna AB

Glimåkras spelhörna är ett aktiebolag i Sibbhult som består av 2 anställda och omsätter 2 665 TKR. Telefon: 0735127800. Adress: Stengatan 15. Organisationsnummer: 559005-2485

Organisationsnummer

559005-2485

Telefon

  1. 0735127800

Adress

Stengatan 15289 71 SibbhultFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår2015
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2018-12-312017-12-312016-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)2 5712 4782 331
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)941520
Total omsättning (TKR)2 6652 6302 331
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)000
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)1 8241 8631 745
Övriga externa kostnader (TKR)169155163
Personalkostnader (TKR)423483252
Avskrivningar (TKR)404040
Summa rörelsekostnader (TKR)2 4562 5412 200
Rörelseresultat, EBIT (TKR)20989131
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)000
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)000
Externa ränteintäkter (TKR)000
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)000
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)000
Externa räntekostnader (TKR)108
Övriga finansiella kostnader (TKR)000
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)-10-8
Resultat efter finansnetto (TKR)20889123
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)20889123
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)102-12
Resultat före skatt (TKR)21891111
Skatt (TKR)482022
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)1707190
Kreditupplysning för Glimåkras spelhörna AB

Kreditupplysning MAXI

Maxi innehåller samma som medium men även bl.a: Utmätning, Omsättning, Årets resultat, resultat efter finansnetto, obeskattade reserver, Aktiekapital, Eget kapital, Bokslutsperiod, Koncern.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MEDIUM

Medium innehåller bl.a: Rating, Limit, Antal anmärkningar, Antal ansökningar, Summa skuldsaldo.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MINI


Mini visar om företaget har anmärkningar JA/NEJ samt när sista anmärkningen reggades.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.