Novalea Bygg & Inredning AB

Novalea Bygg & Inredning är ett aktiebolag i Vagnhärad som består av 1 anställd och omsätter 824 TKR. Telefon: 0704499412. Adress: Husbyvägen 12. Organisationsnummer: 559017-5658

Organisationsnummer

559017-5658

Telefon

  1. 0704499412

Adress

HUSBYVÄGEN 12
C/O THORKEL THUNBERG VELARDE
619 71 VAGNHÄRADFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår2015
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2018-12-312017-12-312016-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)821703803
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)310
Total omsättning (TKR)824704803
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)000
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)99670
Handelsvaror (TKR)00122
Övriga externa kostnader (TKR)324312226
Personalkostnader (TKR)333198336
Avskrivningar (TKR)0120
Summa rörelsekostnader (TKR)756589684
Rörelseresultat, EBIT (TKR)69116119
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)000
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)000
Externa ränteintäkter (TKR)000
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)000
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)000
Externa räntekostnader (TKR)100
Övriga finansiella kostnader (TKR)000
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)-100
Resultat efter finansnetto (TKR)68115119
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)68115119
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)000
Resultat före skatt (TKR)68115119
Skatt (TKR)152526
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)539093
Kreditupplysning för Novalea Bygg & Inredning AB

Kreditupplysning MAXI

Maxi innehåller samma som medium men även bl.a: Utmätning, Omsättning, Årets resultat, resultat efter finansnetto, obeskattade reserver, Aktiekapital, Eget kapital, Bokslutsperiod, Koncern.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MEDIUM

Medium innehåller bl.a: Rating, Limit, Antal anmärkningar, Antal ansökningar, Summa skuldsaldo.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MINI


Mini visar om företaget har anmärkningar JA/NEJ samt när sista anmärkningen reggades.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.