Vi har uppdaterat våra kreditupplysningar. Läs mer

SANDVIKEN CAR SERVICE AB

SANDVIKEN CAR SERVICE är ett aktiebolag i Sandviken som består av 2 anställda och omsätter 1 614 TKR. Telefon: 0264211995. Adress: Högbovägen 49. Organisationsnummer: 559020-7287

Organisationsnummer

559020-7287

Telefon

  1. 0264211995

Adress

Högbovägen 49811 32 SandvikenFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår2015
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2018-07-312017-07-312016-07-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)1 4461 1841 077
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)168520
Total omsättning (TKR)1 6141 2361 077
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)000
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)000
Övriga externa kostnader (TKR)321315315
Personalkostnader (TKR)525314127
Avskrivningar (TKR)292929
Summa rörelsekostnader (TKR)875658471
Rörelseresultat, EBIT (TKR)22599131
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)000
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)000
Externa ränteintäkter (TKR)000
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)000
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)000
Externa räntekostnader (TKR)011
Övriga finansiella kostnader (TKR)000
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)0-1-1
Resultat efter finansnetto (TKR)22598130
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)22598130
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)000
Resultat före skatt (TKR)22598130
Skatt (TKR)502229
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)17577101
Kreditupplysning för SANDVIKEN CAR SERVICE AB

Kreditupplysning

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår kreditupplysning på företag ger ett tydligt kreditbetyg och en överskådlig bild på företagets anmärkningar, skuldsaldo, nyckeltal, befattningshavare och firmatecknare.

Visa demorapport

KÖP NU

Anmärkningskontroll

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår anmärkningskontroll på företag visar om företaget har betalningsanmärkningar samt det aktuella skuldsaldot hos Kronofogden.

Visa demorapport

KÖP NU