Vi har uppdaterat våra kreditupplysningar. Läs mer

Friskolan Öland AB

Friskolan Öland är ett aktiebolag i Färjestaden som består av 20 anställda och omsätter 17 350 TKR. Telefon: 048530430. Adress: Box 116. Organisationsnummer: 559025-0949

Organisationsnummer

559025-0949

Telefon

  1. 048530430
  2. 0705650430
  3. 0761302050

Adress

Box 116386 22 FärjestadenFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår2015
MomsregistreradNej
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2019-06-302018-06-302017-06-30
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)17 25216 4470
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)9800
Total omsättning (TKR)17 35016 4470
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)000
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)000
Övriga externa kostnader (TKR)5 2553 6510
Personalkostnader (TKR)11 94711 1880
Avskrivningar (TKR)990
Summa rörelsekostnader (TKR)17 21114 8480
Rörelseresultat, EBIT (TKR)1401070
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)000
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)000
Externa ränteintäkter (TKR)000
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)000
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)000
Externa räntekostnader (TKR)200
Övriga finansiella kostnader (TKR)000
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)-200
Resultat efter finansnetto (TKR)1381070
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)1381070
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)-3000
Resultat före skatt (TKR)1081070
Skatt (TKR)23250
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)86820
Kreditupplysning för Friskolan Öland AB

Kreditupplysning

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår kreditupplysning på företag ger ett tydligt kreditbetyg och en överskådlig bild på företagets anmärkningar, skuldsaldo, nyckeltal, befattningshavare och firmatecknare.

Visa demorapport

KÖP NU

Anmärkningskontroll

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår anmärkningskontroll på företag visar om företaget har betalningsanmärkningar samt det aktuella skuldsaldot hos Kronofogden.

Visa demorapport

KÖP NU