Catxalot AB

Catxalot är ett aktiebolag i Grebbestad som består av 2 anställda och omsätter 1 229 TKR. Telefon: 0730310302. Adress: Gata 23. Organisationsnummer: 559031-6088

Organisationsnummer

559031-6088

Telefon

  1. 0730310302

Adress

GATA 23457 95 GREBBESTADFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår2015
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2018-12-312017-12-312016-10-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)918926413
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)311020
Total omsättning (TKR)1 229926433
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)100
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)19440
Handelsvaror (TKR)155170103
Övriga externa kostnader (TKR)444478290
Personalkostnader (TKR)50318882
Avskrivningar (TKR)241111
Summa rörelsekostnader (TKR)1 146891486
Rörelseresultat, EBIT (TKR)8535-52
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)000
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)000
Externa ränteintäkter (TKR)000
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)000
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)000
Externa räntekostnader (TKR)210
Övriga finansiella kostnader (TKR)000
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)-2-10
Resultat efter finansnetto (TKR)8233-52
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)8233-52
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)-2200
Resultat före skatt (TKR)6033-52
Skatt (TKR)1400
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)4633-52
Kreditupplysning för Catxalot AB

Kreditupplysning MAXI

Maxi innehåller samma som medium men även bl.a: Utmätning, Omsättning, Årets resultat, resultat efter finansnetto, obeskattade reserver, Aktiekapital, Eget kapital, Bokslutsperiod, Koncern.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MEDIUM

Medium innehåller bl.a: Rating, Limit, Antal anmärkningar, Antal ansökningar, Summa skuldsaldo.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MINI


Mini visar om företaget har anmärkningar JA/NEJ samt när sista anmärkningen reggades.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.