Vi har uppdaterat våra kreditupplysningar. Läs mer

JN BIL i Gävle AB

JN BIL är ett aktiebolag i Gävle som består av 2 anställda och omsätter 8 858 TKR. Adress: Industrigatan 11. Organisationsnummer: 559043-4147

Organisationsnummer

559043-4147

Adress

Industrigatan 11802 83 GävleFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår2015
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2017-12-312016-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)8 6075 606
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)00
Övriga rörelseintäkter (TKR)251140
Total omsättning (TKR)8 8585 746
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)00
Administrationskostnader (TKR)00
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)00
Övriga rörelsekostnader (TKR)319
Förändring lager mm (TKR)00
Råvaror och förnödenheter (TKR)00
Handelsvaror (TKR)6 4733 916
Övriga externa kostnader (TKR)1 9781 202
Personalkostnader (TKR)894777
Avskrivningar (TKR)3010
Summa rörelsekostnader (TKR)9 3785 924
Rörelseresultat, EBIT (TKR)-520-177
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)00
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)00
Externa ränteintäkter (TKR)00
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)00
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)00
Externa räntekostnader (TKR)19918
Övriga finansiella kostnader (TKR)00
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)00
Summa finansiella poster (TKR)-199-18
Resultat efter finansnetto (TKR)-719 000-195 000
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)00
Extraordinära kostnader (TKR)00
Summa extraordinära poster (TKR)00
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)-719 000-195 000
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)00
Aktieägartillskott (TKR)00
Bokslutsdispositioner (TKR)00
Resultat före skatt (TKR)-719 000-195 000
Skatt (TKR)00
Minoritetsintressen (TKR)00
Årets resultat (TKR)-719 000-195 000
Kreditupplysning för JN BIL i Gävle AB

Kreditupplysning

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår kreditupplysning på företag ger ett tydligt kreditbetyg och en överskådlig bild på företagets anmärkningar, skuldsaldo, nyckeltal, befattningshavare och firmatecknare.

Visa demorapport

KÖP NU

Anmärkningskontroll

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår anmärkningskontroll på företag visar om företaget har betalningsanmärkningar samt det aktuella skuldsaldot hos Kronofogden.

Visa demorapport

KÖP NU