JN BIL i Gävle AB

JN BIL är ett aktiebolag i Gävle som består av 2 anställda och omsätter 8 858 TKR. Telefon: 0262806277. Adress: Industrigatan 11. Organisationsnummer: 559043-4147

Organisationsnummer

559043-4147

Telefon

  1. 0262806277

Adress

INDUSTRIGATAN 11802 83 GÄVLEFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår2015
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2017-12-312016-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)8 6075 606
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)00
Övriga rörelseintäkter (TKR)251140
Total omsättning (TKR)8 8585 746
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)00
Administrationskostnader (TKR)00
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)00
Övriga rörelsekostnader (TKR)319
Förändring lager mm (TKR)00
Råvaror och förnödenheter (TKR)00
Handelsvaror (TKR)6 4733 916
Övriga externa kostnader (TKR)1 9781 202
Personalkostnader (TKR)894777
Avskrivningar (TKR)3010
Summa rörelsekostnader (TKR)9 3785 924
Rörelseresultat, EBIT (TKR)-520-177
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)00
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)00
Externa ränteintäkter (TKR)00
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)00
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)00
Externa räntekostnader (TKR)19918
Övriga finansiella kostnader (TKR)00
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)00
Summa finansiella poster (TKR)-199-18
Resultat efter finansnetto (TKR)-719-195
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)00
Extraordinära kostnader (TKR)00
Summa extraordinära poster (TKR)00
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)-719-195
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)00
Aktieägartillskott (TKR)00
Bokslutsdispositioner (TKR)00
Resultat före skatt (TKR)-719-195
Skatt (TKR)00
Minoritetsintressen (TKR)00
Årets resultat (TKR)-719-195
Kreditupplysning för JN BIL i Gävle AB

Kreditupplysning MAXI

Maxi innehåller samma som medium men även bl.a: Utmätning, Omsättning, Årets resultat, resultat efter finansnetto, obeskattade reserver, Aktiekapital, Eget kapital, Bokslutsperiod, Koncern.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MEDIUM

Medium innehåller bl.a: Rating, Limit, Antal anmärkningar, Antal ansökningar, Summa skuldsaldo.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MINI


Mini visar om företaget har anmärkningar JA/NEJ samt när sista anmärkningen reggades.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.