Vi har uppdaterat våra kreditupplysningar. Läs mer

Fiskeshopen Mörrum AB

Fiskeshopen Mörrum är ett aktiebolag i Mörrum som består av 3 anställda och omsätter 4 855 TKR. Telefon: 0729419720. Adress: Kvarnvägen 1 laxens hus. Organisationsnummer: 559045-1133

Organisationsnummer

559045-1133

Telefon

  1. 0729419720
  2. 0730875732
  3. 0736995238

Adress

Kvarnvägen 1 Laxens hus375 30 MörrumFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår2015
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2018-12-312017-12-312016-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)4 6104 7994 706
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)24596826
Total omsättning (TKR)4 8555 7674 732
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)000
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)000
Övriga externa kostnader (TKR)438745553
Personalkostnader (TKR)1 1971 339797
Avskrivningar (TKR)103103105
Summa rörelsekostnader (TKR)1 7382 1871 455
Rörelseresultat, EBIT (TKR)65176296
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)000
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)000
Externa ränteintäkter (TKR)0213
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)000
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)000
Externa räntekostnader (TKR)41124110
Övriga finansiella kostnader (TKR)000
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)-41-122-97
Resultat efter finansnetto (TKR)2454199
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)2454199
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)000
Resultat före skatt (TKR)2454199
Skatt (TKR)61444
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)1840155
Kreditupplysning för Fiskeshopen Mörrum AB

Kreditupplysning

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår kreditupplysning på företag ger ett tydligt kreditbetyg och en överskådlig bild på företagets anmärkningar, skuldsaldo, nyckeltal, befattningshavare och firmatecknare.

Visa demorapport

KÖP NU

Anmärkningskontroll

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår anmärkningskontroll på företag visar om företaget har betalningsanmärkningar samt det aktuella skuldsaldot hos Kronofogden.

Visa demorapport

KÖP NU