Christian Melki Fastighetsförmedling AB

Christian Melki Fastighetsförmedling är ett aktiebolag i Stockholm som består av 2 anställda och omsätter 4 086 TKR. Adress: Karlavägen 40. Organisationsnummer: 559048-9661

Organisationsnummer

559048-9661

Adress

KARLAVÄGEN 40114 49 STOCKHOLMFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår2016
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2018-12-312017-12-312016-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)4 0865 8273 512
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)000
Total omsättning (TKR)4 0865 8273 512
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)000
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)2 1443 4630
Handelsvaror (TKR)000
Övriga externa kostnader (TKR)268305749
Personalkostnader (TKR)9821 173555
Avskrivningar (TKR)555
Summa rörelsekostnader (TKR)3 3994 9461 309
Rörelseresultat, EBIT (TKR)6878812 203
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)000
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)000
Externa ränteintäkter (TKR)000
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)000
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)000
Externa räntekostnader (TKR)7200
Övriga finansiella kostnader (TKR)25200
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)-32400
Resultat efter finansnetto (TKR)3638812 204
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)3638812 204
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)000
Resultat före skatt (TKR)3638812 204
Skatt (TKR)150211488
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)2136701 715
Kreditupplysning för Christian Melki Fastighetsförmedling AB

Kreditupplysning MAXI

Maxi innehåller samma som medium men även bl.a: Utmätning, Omsättning, Årets resultat, resultat efter finansnetto, obeskattade reserver, Aktiekapital, Eget kapital, Bokslutsperiod, Koncern.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MEDIUM

Medium innehåller bl.a: Rating, Limit, Antal anmärkningar, Antal ansökningar, Summa skuldsaldo.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MINI


Mini visar om företaget har anmärkningar JA/NEJ samt när sista anmärkningen reggades.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.