Västerås Fordon AB

Organisationsnummer

559050-9518

Telefon

  1. 0214755555

Adress

BANDVERKSGATAN 57
C/O NINOS KALYUN
724 79 VÄSTERÅSFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår2016
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2019-01-312018-01-312017-01-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)64 44244 7875 063
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)3 8541 299708
Total omsättning (TKR)68 29646 0865 771
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)000
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)61 74742 3674 080
Handelsvaror (TKR)000
Övriga externa kostnader (TKR)1 091823250
Personalkostnader (TKR)1 277651164
Avskrivningar (TKR)500
Summa rörelsekostnader (TKR)64 12043 8414 494
Rörelseresultat, EBIT (TKR)4 1752 2461 278
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)000
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)000
Externa ränteintäkter (TKR)000
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)000
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)000
Externa räntekostnader (TKR)14190
Övriga finansiella kostnader (TKR)000
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)-14-190
Resultat efter finansnetto (TKR)4 1612 2271 278
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)4 1612 2271 278
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)-1 000-550-300
Resultat före skatt (TKR)3 1611 677978
Skatt (TKR)698371215
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)2 4631 305763
Kreditupplysning för Västerås Fordon AB

Kreditupplysning MAXI

Maxi innehåller samma som medium men även bl.a: Utmätning, Omsättning, Årets resultat, resultat efter finansnetto, obeskattade reserver, Aktiekapital, Eget kapital, Bokslutsperiod, Koncern.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MEDIUM

Medium innehåller bl.a: Rating, Limit, Antal anmärkningar, Antal ansökningar, Summa skuldsaldo.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MINI


Mini visar om företaget har anmärkningar JA/NEJ samt när sista anmärkningen reggades.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.