Vi har uppdaterat våra kreditupplysningar. Läs mer

MrArrow AB

MrArrow är ett aktiebolag i Umeå som består av 1 anställd och omsätter 1 079 TKR. Adress: Sagovägen 24 c. Organisationsnummer: 559054-1883

Organisationsnummer

559054-1883

Adress

Sagovägen 24 C907 54 UmeåFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår2016
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2019-03-312018-03-312017-03-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)1 0791 034936
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)000
Total omsättning (TKR)1 0791 034936
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)000
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)012
Övriga externa kostnader (TKR)1619983
Personalkostnader (TKR)619688553
Avskrivningar (TKR)652
Summa rörelsekostnader (TKR)786793640
Rörelseresultat, EBIT (TKR)292242297
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)000
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)000
Externa ränteintäkter (TKR)000
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)000
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)000
Externa räntekostnader (TKR)010
Övriga finansiella kostnader (TKR)000
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)0-10
Resultat efter finansnetto (TKR)292241297
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)292241297
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)-30-20-78
Resultat före skatt (TKR)262221219
Skatt (TKR)585048
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)204171171
Kreditupplysning för MrArrow AB

Kreditupplysning

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår kreditupplysning på företag ger ett tydligt kreditbetyg och en överskådlig bild på företagets anmärkningar, skuldsaldo, nyckeltal, befattningshavare och firmatecknare.

Visa demorapport

KÖP NU

Anmärkningskontroll

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår anmärkningskontroll på företag visar om företaget har betalningsanmärkningar samt det aktuella skuldsaldot hos Kronofogden.

Visa demorapport

KÖP NU