Vi har uppdaterat våra kreditupplysningar. Läs mer

Waldell Consulting AB, Stockholm - 0739334453

Waldell Consulting i Stockholm är ett aktiebolag som består av 1 anställd och omsätter 1 251 TKR. Telefon: 0739334453. Namn: Waldell Consulting AB. Ort: Stockholm. Org.nr: 5590572425.

Organisationsnummer

559057-2425

Telefon

  1. 0739334453
Byta mobilabonnemang?

Adress

Pontonjärgatan 21 lgh 1502112 37 StockholmFler på samma adress

Omsättning

1251 TKR

Resultat

305 TKR

Anställda

1 st
BolagsformAktiebolag
Registreringsår2016
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2018-12-312017-12-312016-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)1 2511 369897
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)000
Total omsättning (TKR)1 2511 369897
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)000
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)000
Övriga externa kostnader (TKR)8711975
Personalkostnader (TKR)768905231
Avskrivningar (TKR)000
Summa rörelsekostnader (TKR)8551 024306
Rörelseresultat, EBIT (TKR)395345591
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)000
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)000
Externa ränteintäkter (TKR)000
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)000
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)000
Externa räntekostnader (TKR)100
Övriga finansiella kostnader (TKR)000
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)-100
Resultat efter finansnetto (TKR)395345591
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)395345591
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)000
Resultat före skatt (TKR)395345591
Skatt (TKR)9077130
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)305268460
Kreditupplysning för Waldell Consulting AB

Kreditupplysning

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår kreditupplysning på företag ger ett tydligt kreditbetyg och en överskådlig bild på företagets anmärkningar, skuldsaldo, nyckeltal, befattningshavare och firmatecknare.

Visa demorapport

BESTÄLL NU

Anmärkningskontroll

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår anmärkningskontroll på företag visar om företaget har betalningsanmärkningar samt det aktuella skuldsaldot hos Kronofogden.

Visa demorapport

BESTÄLL NU