Vi har uppdaterat våra kreditupplysningar. Läs mer

Orremåla skogstjänst AB

Orremåla skogstjänst är ett aktiebolag i Södra vi som består av 1 anställd och omsätter 2 467 TKR. Adress: Orremåla 121. Organisationsnummer: 559067-7182

Organisationsnummer

559067-7182

Adress

Orremåla 121598 72 Södra VIFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår2016
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2018-08-312017-08-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)2 4671 622
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)00
Övriga rörelseintäkter (TKR)00
Total omsättning (TKR)2 4671 622
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)00
Administrationskostnader (TKR)00
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)00
Övriga rörelsekostnader (TKR)2113
Förändring lager mm (TKR)00
Råvaror och förnödenheter (TKR)00
Handelsvaror (TKR)00
Övriga externa kostnader (TKR)1 8811 102
Personalkostnader (TKR)394377
Avskrivningar (TKR)10527
Summa rörelsekostnader (TKR)2 3821 619
Rörelseresultat, EBIT (TKR)723
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)00
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)00
Externa ränteintäkter (TKR)00
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)00
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)00
Externa räntekostnader (TKR)2218
Övriga finansiella kostnader (TKR)00
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)00
Summa finansiella poster (TKR)-22-18
Resultat efter finansnetto (TKR)49-15 000
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)00
Extraordinära kostnader (TKR)00
Summa extraordinära poster (TKR)00
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)49-15 000
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)00
Aktieägartillskott (TKR)00
Bokslutsdispositioner (TKR)-300
Resultat före skatt (TKR)19-15 000
Skatt (TKR)40
Minoritetsintressen (TKR)00
Årets resultat (TKR)15-15 000
Kreditupplysning för Orremåla skogstjänst AB

Kreditupplysning

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår kreditupplysning på företag ger ett tydligt kreditbetyg och en överskådlig bild på företagets anmärkningar, skuldsaldo, nyckeltal, befattningshavare och firmatecknare.

Visa demorapport

KÖP NU

Anmärkningskontroll

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår anmärkningskontroll på företag visar om företaget har betalningsanmärkningar samt det aktuella skuldsaldot hos Kronofogden.

Visa demorapport

KÖP NU