Vi har uppdaterat våra kreditupplysningar. Läs mer

Skaraborgs Tandvård AB

Skaraborgs Tandvård är ett aktiebolag i Hjo som består av 3 anställda och omsätter 4 845 TKR. Telefon: 050313555. Adress: Sveavägen 22 a. Organisationsnummer: 559068-0616

Organisationsnummer

559068-0616

Telefon

  1. 050313555
  2. 0734155600
  3. 0735245403

Adress

Sveavägen 22 A544 50 HjoFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår2016
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2018-06-302017-06-30
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)4 8453 465
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)00
Övriga rörelseintäkter (TKR)00
Total omsättning (TKR)4 8453 465
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)00
Administrationskostnader (TKR)00
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)00
Övriga rörelsekostnader (TKR)410
Förändring lager mm (TKR)00
Råvaror och förnödenheter (TKR)00
Handelsvaror (TKR)611353
Övriga externa kostnader (TKR)1 037585
Personalkostnader (TKR)2 0561 159
Avskrivningar (TKR)179208
Summa rörelsekostnader (TKR)3 9242 305
Rörelseresultat, EBIT (TKR)9221 160
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)00
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)00
Externa ränteintäkter (TKR)00
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)00
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)00
Externa räntekostnader (TKR)2526
Övriga finansiella kostnader (TKR)00
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)00
Summa finansiella poster (TKR)-25-26
Resultat efter finansnetto (TKR)8981 134
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)00
Extraordinära kostnader (TKR)00
Summa extraordinära poster (TKR)00
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)8981 134
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)00
Aktieägartillskott (TKR)00
Bokslutsdispositioner (TKR)-2300
Resultat före skatt (TKR)6681 134
Skatt (TKR)171250
Minoritetsintressen (TKR)00
Årets resultat (TKR)497885
Kreditupplysning för Skaraborgs Tandvård AB

Kreditupplysning

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår kreditupplysning på företag ger ett tydligt kreditbetyg och en överskådlig bild på företagets anmärkningar, skuldsaldo, nyckeltal, befattningshavare och firmatecknare.

Visa demorapport

KÖP NU

Anmärkningskontroll

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår anmärkningskontroll på företag visar om företaget har betalningsanmärkningar samt det aktuella skuldsaldot hos Kronofogden.

Visa demorapport

KÖP NU