Vi har uppdaterat våra kreditupplysningar. Läs mer

Gammelhagen ekonomikonsult AB, Stockholm

Gammelhagen ekonomikonsult i Stockholm är ett aktiebolag som består av 1 anställd och omsätter 1 705 TKR. Namn: Gammelhagen ekonomikonsult AB. Ort: Stockholm. Org.nr: 5590760392.

Organisationsnummer

559076-0392

Adress

Styrbordsgatan 22 4tr120 65 StockholmFler på samma adress

Omsättning

1705 TKR

Resultat

248 TKR

Anställda

1 st
BolagsformAktiebolag
Registreringsår2016
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2018-12-312017-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)1 7053 515
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)00
Övriga rörelseintäkter (TKR)00
Total omsättning (TKR)1 7053 515
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)00
Administrationskostnader (TKR)00
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)00
Övriga rörelsekostnader (TKR)00
Förändring lager mm (TKR)00
Råvaror och förnödenheter (TKR)00
Handelsvaror (TKR)00
Övriga externa kostnader (TKR)84162
Personalkostnader (TKR)1 1931 180
Avskrivningar (TKR)00
Summa rörelsekostnader (TKR)1 2771 342
Rörelseresultat, EBIT (TKR)4282 173
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)00
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)00
Externa ränteintäkter (TKR)00
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)33
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)00
Externa räntekostnader (TKR)00
Övriga finansiella kostnader (TKR)00
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)00
Summa finansiella poster (TKR)33
Resultat efter finansnetto (TKR)4322 175
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)00
Extraordinära kostnader (TKR)00
Summa extraordinära poster (TKR)00
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)4322 175
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)00
Aktieägartillskott (TKR)00
Bokslutsdispositioner (TKR)-111-544
Resultat före skatt (TKR)3211 631
Skatt (TKR)73359
Minoritetsintressen (TKR)00
Årets resultat (TKR)2481 271
Kreditupplysning för Gammelhagen ekonomikonsult AB

Kreditupplysning

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår kreditupplysning på företag ger ett tydligt kreditbetyg och en överskådlig bild på företagets anmärkningar, skuldsaldo, nyckeltal, befattningshavare och firmatecknare.

Visa demorapport

BESTÄLL NU

Anmärkningskontroll

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår anmärkningskontroll på företag visar om företaget har betalningsanmärkningar samt det aktuella skuldsaldot hos Kronofogden.

Visa demorapport

BESTÄLL NU