Dala Kyl-, Värme- och Vatten-teknik AB

Dala Kyl-, Värme- och Vatten-teknik är ett aktiebolag i Falun som består av 2 anställda och omsätter 4 410 TKR. Telefon: 02365101. Adress: Zettergrens väg 5. Organisationsnummer: 559082-8728

Organisationsnummer

559082-8728

Telefon

  1. 02365101

Adress

ZETTERGRENS VÄG 5791 77 FALUNFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår2016
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2019-04-302018-04-30
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)4 4055 164
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)00
Övriga rörelseintäkter (TKR)50
Total omsättning (TKR)4 4105 164
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)00
Administrationskostnader (TKR)00
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)00
Övriga rörelsekostnader (TKR)520
Förändring lager mm (TKR)00
Råvaror och förnödenheter (TKR)2 6713 233
Handelsvaror (TKR)00
Övriga externa kostnader (TKR)626592
Personalkostnader (TKR)9831 156
Avskrivningar (TKR)2650
Summa rörelsekostnader (TKR)4 3585 031
Rörelseresultat, EBIT (TKR)51132
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)00
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)00
Externa ränteintäkter (TKR)50
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)00
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)00
Externa räntekostnader (TKR)1823
Övriga finansiella kostnader (TKR)00
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)00
Summa finansiella poster (TKR)-13-23
Resultat efter finansnetto (TKR)38109
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)00
Extraordinära kostnader (TKR)00
Summa extraordinära poster (TKR)00
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)38109
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)00
Aktieägartillskott (TKR)00
Bokslutsdispositioner (TKR)0-30
Resultat före skatt (TKR)3879
Skatt (TKR)920
Minoritetsintressen (TKR)00
Årets resultat (TKR)2959
Kreditupplysning för Dala Kyl-, Värme- och Vatten-teknik AB

Kreditupplysning MAXI

Maxi innehåller samma som medium men även bl.a: Utmätning, Omsättning, Årets resultat, resultat efter finansnetto, obeskattade reserver, Aktiekapital, Eget kapital, Bokslutsperiod, Koncern.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MEDIUM

Medium innehåller bl.a: Rating, Limit, Antal anmärkningar, Antal ansökningar, Summa skuldsaldo.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MINI


Mini visar om företaget har anmärkningar JA/NEJ samt när sista anmärkningen reggades.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.