Vi har uppdaterat våra kreditupplysningar. Läs mer

COSMOMEDICA AB, Täby

COSMOMEDICA i Täby är ett aktiebolag som består av 1 anställd och omsätter 1 016 TKR. Namn: COSMOMEDICA AB. Ort: Täby. Org.nr: 5590873419.

Organisationsnummer

559087-3419

Adress

Trefaldighetsvägen 37187 67 TäbyFler på samma adress

Omsättning

1016 TKR

Anställda

1 st
BolagsformAktiebolag
Registreringsår2016
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2018-12-312017-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)1 016828
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)00
Övriga rörelseintäkter (TKR)00
Total omsättning (TKR)1 016828
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)00
Administrationskostnader (TKR)00
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)00
Övriga rörelsekostnader (TKR)075
Förändring lager mm (TKR)00
Råvaror och förnödenheter (TKR)00
Handelsvaror (TKR)00
Övriga externa kostnader (TKR)56288
Personalkostnader (TKR)2850
Avskrivningar (TKR)154154
Summa rörelsekostnader (TKR)1 001317
Rörelseresultat, EBIT (TKR)16511
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)00
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)00
Externa ränteintäkter (TKR)00
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)00
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)00
Externa räntekostnader (TKR)158
Övriga finansiella kostnader (TKR)00
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)00
Summa finansiella poster (TKR)-15-8
Resultat efter finansnetto (TKR)1504
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)00
Extraordinära kostnader (TKR)00
Summa extraordinära poster (TKR)00
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)1504
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)00
Aktieägartillskott (TKR)00
Bokslutsdispositioner (TKR)0-120
Resultat före skatt (TKR)1384
Skatt (TKR)384
Minoritetsintressen (TKR)00
Årets resultat (TKR)-3 000299
Kreditupplysning för COSMOMEDICA AB

Kreditupplysning

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår kreditupplysning på företag ger ett tydligt kreditbetyg och en överskådlig bild på företagets anmärkningar, skuldsaldo, nyckeltal, befattningshavare och firmatecknare.

Visa demorapport

BESTÄLL NU

Anmärkningskontroll

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår anmärkningskontroll på företag visar om företaget har betalningsanmärkningar samt det aktuella skuldsaldot hos Kronofogden.

Visa demorapport

BESTÄLL NU