Vi har uppdaterat våra kreditupplysningar. Läs mer

pamlis clean AB

pamlis clean är ett aktiebolag i Saltsjöbaden som består av 4 anställda och omsätter 2 002 TKR. Telefon: 0731508705. Adress: Box 4002. Organisationsnummer: 559087-4466

Organisationsnummer

559087-4466

Telefon

  1. 0731508705
  2. 0734382983
  3. 0736004945

Adress

Box 4002133 04 SaltsjöbadenFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår2016
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2018-12-312017-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)2 0021 735
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)00
Övriga rörelseintäkter (TKR)00
Total omsättning (TKR)2 0021 735
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)00
Administrationskostnader (TKR)00
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)00
Övriga rörelsekostnader (TKR)00
Förändring lager mm (TKR)00
Råvaror och förnödenheter (TKR)00
Handelsvaror (TKR)00
Övriga externa kostnader (TKR)405262
Personalkostnader (TKR)1 3991 342
Avskrivningar (TKR)320
Summa rörelsekostnader (TKR)1 8361 604
Rörelseresultat, EBIT (TKR)-6411
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)00
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)00
Externa ränteintäkter (TKR)00
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)00
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)00
Externa räntekostnader (TKR)20
Övriga finansiella kostnader (TKR)00
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)00
Summa finansiella poster (TKR)-20
Resultat efter finansnetto (TKR)-66 00011
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)00
Extraordinära kostnader (TKR)00
Summa extraordinära poster (TKR)00
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)-66 00011
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)00
Aktieägartillskott (TKR)00
Bokslutsdispositioner (TKR)00
Resultat före skatt (TKR)-66 00011
Skatt (TKR)04
Minoritetsintressen (TKR)00
Årets resultat (TKR)-66 0008
Kreditupplysning för pamlis clean AB

Kreditupplysning

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår kreditupplysning på företag ger ett tydligt kreditbetyg och en överskådlig bild på företagets anmärkningar, skuldsaldo, nyckeltal, befattningshavare och firmatecknare.

Visa demorapport

KÖP NU

Anmärkningskontroll

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår anmärkningskontroll på företag visar om företaget har betalningsanmärkningar samt det aktuella skuldsaldot hos Kronofogden.

Visa demorapport

KÖP NU