Vi har uppdaterat våra kreditupplysningar. Läs mer

Amwo Farma AB, Rydebäck - 0736890490

Amwo Farma i Rydebäck är ett aktiebolag som består av 1 anställd och omsätter 4 050 TKR. Telefon: 0736890490. Namn: Amwo Farma AB. Ort: Rydebäck. Org.nr: 5590954961.

Organisationsnummer

559095-4961

Telefon

  1. 0736890490
Byta mobilabonnemang?

Adress

Klostervägen 14257 31 RydebäckFler på samma adress

Omsättning

4050 TKR

Resultat

3 TKR

Anställda

1 st
BolagsformAktiebolag
Registreringsår2017
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2018-06-30
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)4 050
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)0
Övriga rörelseintäkter (TKR)0
Total omsättning (TKR)4 050
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)0
Administrationskostnader (TKR)0
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)0
Övriga rörelsekostnader (TKR)0
Förändring lager mm (TKR)0
Råvaror och förnödenheter (TKR)0
Handelsvaror (TKR)2 891
Övriga externa kostnader (TKR)335
Personalkostnader (TKR)816
Avskrivningar (TKR)0
Summa rörelsekostnader (TKR)4 042
Rörelseresultat, EBIT (TKR)8
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)0
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)0
Externa ränteintäkter (TKR)0
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)0
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)0
Externa räntekostnader (TKR)5
Övriga finansiella kostnader (TKR)0
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)0
Summa finansiella poster (TKR)-5
Resultat efter finansnetto (TKR)4
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)0
Extraordinära kostnader (TKR)0
Summa extraordinära poster (TKR)0
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)4
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)0
Aktieägartillskott (TKR)0
Bokslutsdispositioner (TKR)0
Resultat före skatt (TKR)4
Skatt (TKR)1
Minoritetsintressen (TKR)0
Årets resultat (TKR)3
Kreditupplysning för Amwo Farma AB

Kreditupplysning

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår kreditupplysning på företag ger ett tydligt kreditbetyg och en överskådlig bild på företagets anmärkningar, skuldsaldo, nyckeltal, befattningshavare och firmatecknare.

Visa demorapport

BESTÄLL NU

Anmärkningskontroll

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår anmärkningskontroll på företag visar om företaget har betalningsanmärkningar samt det aktuella skuldsaldot hos Kronofogden.

Visa demorapport

BESTÄLL NU