STOCKHOLMS BAR CITY CENTRAL AB

STOCKHOLMS BAR CITY CENTRAL är ett aktiebolag i Stockholm som består av 3 anställda och omsätter 6 665 TKR. Telefon: 0709446557. Adress: Box 801. Organisationsnummer: 559097-7566

Organisationsnummer

559097-7566

Telefon

  1. 0709446557

Adress

BOX 801111 36 STOCKHOLMFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår2017
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2018-12-312017-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)5 653882
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)00
Övriga rörelseintäkter (TKR)1 0120
Total omsättning (TKR)6 665882
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)00
Administrationskostnader (TKR)00
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)00
Övriga rörelsekostnader (TKR)00
Förändring lager mm (TKR)00
Råvaror och förnödenheter (TKR)2 2360
Handelsvaror (TKR)0545
Övriga externa kostnader (TKR)1 222628
Personalkostnader (TKR)1 430182
Avskrivningar (TKR)541135
Summa rörelsekostnader (TKR)5 4291 490
Rörelseresultat, EBIT (TKR)1 235-608
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)00
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)00
Externa ränteintäkter (TKR)00
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)00
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)00
Externa räntekostnader (TKR)00
Övriga finansiella kostnader (TKR)00
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)00
Summa finansiella poster (TKR)00
Resultat efter finansnetto (TKR)1 235-608
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)00
Extraordinära kostnader (TKR)00
Summa extraordinära poster (TKR)00
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)1 235-608
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)0620
Aktieägartillskott (TKR)00
Bokslutsdispositioner (TKR)00
Resultat före skatt (TKR)1 23512
Skatt (TKR)2756
Minoritetsintressen (TKR)00
Årets resultat (TKR)9606
Kreditupplysning för STOCKHOLMS BAR CITY CENTRAL AB

Kreditupplysning MAXI

Maxi innehåller samma som medium men även bl.a: Utmätning, Omsättning, Årets resultat, resultat efter finansnetto, obeskattade reserver, Aktiekapital, Eget kapital, Bokslutsperiod, Koncern.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MEDIUM

Medium innehåller bl.a: Rating, Limit, Antal anmärkningar, Antal ansökningar, Summa skuldsaldo.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MINI


Mini visar om företaget har anmärkningar JA/NEJ samt när sista anmärkningen reggades.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.