ONLY 1 YES AB

ONLY 1 YES är ett aktiebolag i Hindås som omsätter 0 TKR. Adress: Takkulevägen 54. Organisationsnummer: 559098-2178

Organisationsnummer

559098-2178

Adress

Takkulevägen 54438 98 HindåsFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår2017
MomsregistreradNej
F-SkattNej
Reg. som arbetsgivareNej
StatusBolaget är aktivt
2018-12-312017-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)0780
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)00
Övriga rörelseintäkter (TKR)0100
Total omsättning (TKR)0880
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)00
Administrationskostnader (TKR)00
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)00
Övriga rörelsekostnader (TKR)00
Förändring lager mm (TKR)00
Råvaror och förnödenheter (TKR)00
Handelsvaror (TKR)00
Övriga externa kostnader (TKR)84752
Personalkostnader (TKR)00
Avskrivningar (TKR)25965
Summa rörelsekostnader (TKR)343817
Rörelseresultat, EBIT (TKR)-34363
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)010 997
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)00
Externa ränteintäkter (TKR)00
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)00
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)00
Externa räntekostnader (TKR)00
Övriga finansiella kostnader (TKR)00
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)00
Summa finansiella poster (TKR)010 997
Resultat efter finansnetto (TKR)-343 00011 060
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)00
Extraordinära kostnader (TKR)00
Summa extraordinära poster (TKR)00
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)-343 00011 060
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)00
Aktieägartillskott (TKR)00
Bokslutsdispositioner (TKR)00
Resultat före skatt (TKR)-343 00011 060
Skatt (TKR)014
Minoritetsintressen (TKR)00
Årets resultat (TKR)-343 00011 046
Kreditupplysning för ONLY 1 YES AB

Kreditupplysning MAXI

Maxi innehåller samma som medium men även bl.a: Utmätning, Omsättning, Årets resultat, resultat efter finansnetto, obeskattade reserver, Aktiekapital, Eget kapital, Bokslutsperiod, Koncern.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MEDIUM

Medium innehåller bl.a: Rating, Limit, Antal anmärkningar, Antal ansökningar, Summa skuldsaldo.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MINI


Mini visar om företaget har anmärkningar JA/NEJ samt när sista anmärkningen reggades.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.