Hargreaves Stockholm AB

Hargreaves Stockholm är ett aktiebolag i Åkersberga som omsätter 146 TKR. Adress: Tyrvägen 8. Organisationsnummer: 559098-2509

Organisationsnummer

559098-2509

Adress

Tyrvägen 8184 92 ÅkersbergaFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår2017
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareNej
StatusBolaget är aktivt
2018-12-312017-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)14618
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)00
Övriga rörelseintäkter (TKR)00
Total omsättning (TKR)14618
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)00
Administrationskostnader (TKR)00
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)00
Övriga rörelsekostnader (TKR)00
Förändring lager mm (TKR)00
Råvaror och förnödenheter (TKR)00
Handelsvaror (TKR)00
Övriga externa kostnader (TKR)52135
Personalkostnader (TKR)00
Avskrivningar (TKR)00
Summa rörelsekostnader (TKR)52135
Rörelseresultat, EBIT (TKR)-10-3
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)00
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)00
Externa ränteintäkter (TKR)00
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)00
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)00
Externa räntekostnader (TKR)10
Övriga finansiella kostnader (TKR)00
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)00
Summa finansiella poster (TKR)-10
Resultat efter finansnetto (TKR)-11 000-3 000
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)00
Extraordinära kostnader (TKR)00
Summa extraordinära poster (TKR)00
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)-11 000-3 000
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)00
Aktieägartillskott (TKR)00
Bokslutsdispositioner (TKR)00
Resultat före skatt (TKR)-11 000-3 000
Skatt (TKR)00
Minoritetsintressen (TKR)00
Årets resultat (TKR)-11 000-3 000
Kreditupplysning för Hargreaves Stockholm AB

Kreditupplysning MAXI

Maxi innehåller samma som medium men även bl.a: Utmätning, Omsättning, Årets resultat, resultat efter finansnetto, obeskattade reserver, Aktiekapital, Eget kapital, Bokslutsperiod, Koncern.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MEDIUM

Medium innehåller bl.a: Rating, Limit, Antal anmärkningar, Antal ansökningar, Summa skuldsaldo.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MINI


Mini visar om företaget har anmärkningar JA/NEJ samt när sista anmärkningen reggades.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.