Vi har uppdaterat våra kreditupplysningar. Läs mer

Mextrix AB, Ystad - 0736009993

Mextrix i Ystad är ett aktiebolag som omsätter 3 705 TKR. Telefon: 0736009993. Namn: Mextrix AB. Ort: Ystad. Org.nr: 5591003479.

Organisationsnummer

559100-3479

Telefon

  1. 0736009993
Byta mobilabonnemang?

Adress

Snedgränd 3271 34 YstadFler på samma adress

Omsättning

3705 TKR

Resultat

4 TKR
BolagsformAktiebolag
Registreringsår2017
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2018-12-312017-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)3 7051 248
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)00
Övriga rörelseintäkter (TKR)00
Total omsättning (TKR)3 7051 248
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)00
Administrationskostnader (TKR)00
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)00
Övriga rörelsekostnader (TKR)00
Förändring lager mm (TKR)00
Råvaror och förnödenheter (TKR)00
Handelsvaror (TKR)00
Övriga externa kostnader (TKR)1 545412
Personalkostnader (TKR)720
Avskrivningar (TKR)00
Summa rörelsekostnader (TKR)1 617412
Rörelseresultat, EBIT (TKR)2411
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)00
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)00
Externa ränteintäkter (TKR)00
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)00
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)00
Externa räntekostnader (TKR)200
Övriga finansiella kostnader (TKR)00
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)00
Summa finansiella poster (TKR)-200
Resultat efter finansnetto (TKR)410
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)00
Extraordinära kostnader (TKR)00
Summa extraordinära poster (TKR)00
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)410
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)00
Aktieägartillskott (TKR)00
Bokslutsdispositioner (TKR)00
Resultat före skatt (TKR)410
Skatt (TKR)02
Minoritetsintressen (TKR)00
Årets resultat (TKR)48
Kreditupplysning för Mextrix AB

Kreditupplysning

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår kreditupplysning på företag ger ett tydligt kreditbetyg och en överskådlig bild på företagets anmärkningar, skuldsaldo, nyckeltal, befattningshavare och firmatecknare.

Visa demorapport

BESTÄLL NU

Anmärkningskontroll

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår anmärkningskontroll på företag visar om företaget har betalningsanmärkningar samt det aktuella skuldsaldot hos Kronofogden.

Visa demorapport

BESTÄLL NU