Rosendahl property AB

Organisationsnummer

559104-6437

Adress

RUGBYGATAN 7745 38 ENKÖPINGFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår2017
MomsregistreradNej
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareNej
StatusBolaget är aktivt
2018-08-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)287
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)0
Övriga rörelseintäkter (TKR)0
Total omsättning (TKR)287
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)0
Administrationskostnader (TKR)0
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)0
Övriga rörelsekostnader (TKR)0
Förändring lager mm (TKR)0
Råvaror och förnödenheter (TKR)0
Handelsvaror (TKR)0
Övriga externa kostnader (TKR)261
Personalkostnader (TKR)0
Avskrivningar (TKR)0
Summa rörelsekostnader (TKR)261
Rörelseresultat, EBIT (TKR)26
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)0
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)0
Externa ränteintäkter (TKR)0
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)0
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)0
Externa räntekostnader (TKR)55
Övriga finansiella kostnader (TKR)0
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)0
Summa finansiella poster (TKR)-55
Resultat efter finansnetto (TKR)-29
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)0
Extraordinära kostnader (TKR)0
Summa extraordinära poster (TKR)0
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)-29
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)0
Aktieägartillskott (TKR)0
Bokslutsdispositioner (TKR)0
Resultat före skatt (TKR)-29
Skatt (TKR)0
Minoritetsintressen (TKR)0
Årets resultat (TKR)-29
Kreditupplysning för Rosendahl property AB

Kreditupplysning MAXI

Maxi innehåller samma som medium men även bl.a: Utmätning, Omsättning, Årets resultat, resultat efter finansnetto, obeskattade reserver, Aktiekapital, Eget kapital, Bokslutsperiod, Koncern.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MEDIUM

Medium innehåller bl.a: Rating, Limit, Antal anmärkningar, Antal ansökningar, Summa skuldsaldo.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MINI


Mini visar om företaget har anmärkningar JA/NEJ samt när sista anmärkningen reggades.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.