Lydia Management AB

Lydia Management är ett aktiebolag i Täby som omsätter 2 184 TKR. Telefon: 08990871. Adress: Box 2943. Organisationsnummer: 559119-3395

Organisationsnummer

559119-3395

Telefon

  1. 08990871
  2. 0708990194

Adress

Box 2943187 29 TäbyFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår2017
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2018-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)2 181
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)0
Övriga rörelseintäkter (TKR)3
Total omsättning (TKR)2 184
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)0
Administrationskostnader (TKR)0
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)0
Övriga rörelsekostnader (TKR)0
Förändring lager mm (TKR)0
Råvaror och förnödenheter (TKR)0
Handelsvaror (TKR)1 994
Övriga externa kostnader (TKR)276
Personalkostnader (TKR)0
Avskrivningar (TKR)2
Summa rörelsekostnader (TKR)2 272
Rörelseresultat, EBIT (TKR)-94
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)0
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)0
Externa ränteintäkter (TKR)0
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)0
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)0
Externa räntekostnader (TKR)0
Övriga finansiella kostnader (TKR)0
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)0
Summa finansiella poster (TKR)0
Resultat efter finansnetto (TKR)-94 000
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)0
Extraordinära kostnader (TKR)0
Summa extraordinära poster (TKR)0
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)-94 000
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)0
Aktieägartillskott (TKR)0
Bokslutsdispositioner (TKR)0
Resultat före skatt (TKR)-94 000
Skatt (TKR)0
Minoritetsintressen (TKR)0
Årets resultat (TKR)-94 000
Kreditupplysning för Lydia Management AB

Kreditupplysning MAXI

Maxi innehåller samma som medium men även bl.a: Utmätning, Omsättning, Årets resultat, resultat efter finansnetto, obeskattade reserver, Aktiekapital, Eget kapital, Bokslutsperiod, Koncern.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MEDIUM

Medium innehåller bl.a: Rating, Limit, Antal anmärkningar, Antal ansökningar, Summa skuldsaldo.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MINI


Mini visar om företaget har anmärkningar JA/NEJ samt när sista anmärkningen reggades.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.