Snickarlyckans Elektriska AB

Snickarlyckans Elektriska är ett aktiebolag i Asarum som består av 1 anställd och omsätter 1 560 TKR. Telefon: 0709102644. Adress: Hokavägen 96. Organisationsnummer: 559120-0356

Organisationsnummer

559120-0356

Telefon

  1. 0709102644

Adress

HOKAVÄGEN 96374 92 ASARUMFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår2017
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2018-09-30
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)1 560
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)0
Övriga rörelseintäkter (TKR)0
Total omsättning (TKR)1 560
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)0
Administrationskostnader (TKR)0
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)0
Övriga rörelsekostnader (TKR)0
Förändring lager mm (TKR)0
Råvaror och förnödenheter (TKR)275
Handelsvaror (TKR)0
Övriga externa kostnader (TKR)399
Personalkostnader (TKR)607
Avskrivningar (TKR)2
Summa rörelsekostnader (TKR)1 283
Rörelseresultat, EBIT (TKR)278
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)0
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)0
Externa ränteintäkter (TKR)0
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)0
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)0
Externa räntekostnader (TKR)0
Övriga finansiella kostnader (TKR)0
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)0
Summa finansiella poster (TKR)0
Resultat efter finansnetto (TKR)278
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)0
Extraordinära kostnader (TKR)0
Summa extraordinära poster (TKR)0
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)278
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)0
Aktieägartillskott (TKR)0
Bokslutsdispositioner (TKR)-83
Resultat före skatt (TKR)195
Skatt (TKR)46
Minoritetsintressen (TKR)0
Årets resultat (TKR)149
Kreditupplysning för Snickarlyckans Elektriska AB

Kreditupplysning MAXI

Maxi innehåller samma som medium men även bl.a: Utmätning, Omsättning, Årets resultat, resultat efter finansnetto, obeskattade reserver, Aktiekapital, Eget kapital, Bokslutsperiod, Koncern.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MEDIUM

Medium innehåller bl.a: Rating, Limit, Antal anmärkningar, Antal ansökningar, Summa skuldsaldo.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MINI


Mini visar om företaget har anmärkningar JA/NEJ samt när sista anmärkningen reggades.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.