Kön
Ålder

15 år110 år

Plats
 
Tyyni Ingström19251014-XXXX (96 år)Kolla lön direkt
08-27 88 79 Algatan 4 lgh 1408169 32 SolnaFler på samma adress

070-350 23 38 Algatan 4 lgh 1313169 32 SolnaFler på samma adress

Rita Irma Berglund19280615-XXXX (93 år)Kolla lön direkt
08-27 75 76 Algatan 4 lgh 1210169 32 SolnaFler på samma adress

Algatan 4 lgh 1214169 32 SolnaFler på samma adress

070-650 07 56 Algatan 4 lgh 1302169 32 SolnaFler på samma adress

Maud Barbro Wistedt19301226-XXXX (90 år)Kolla lön direkt
Algatan 4 lgh 1102169 32 SolnaFler på samma adress

08-82 47 56 Algatan 4 lgh 1306169 32 SolnaFler på samma adress08-27 75 67 Algatan 4 lgh 1202169 32 SolnaFler på samma adress

070-787 78 68 Algatan 4 lgh 1203169 32 SolnaFler på samma adress

070-512 70 33 Algatan 4 lgh 1401169 32 SolnaFler på samma adress

070-722 27 82 Algatan 4 lgh 1406169 32 SolnaFler på samma adress

Algatan 4 lgh 1410169 32 SolnaFler på samma adress

070-520 61 27 Algatan 4 lgh 1401169 32 SolnaFler på samma adress

Antonio Sancovic19350116-XXXX (86 år)Kolla lön direkt

Jan Karl Ringenson19350509-XXXX (86 år)Kolla lön direkt
076-050 33 91 Algatan 4 lgh 1208169 32 SolnaFler på samma adress

Jan-Erik Öberg19350516-XXXX (86 år)Kolla lön direkt
Algatan 4 lgh 1116169 32 SolnaFler på samma adress

Hans Bertil Hansen19350715-XXXX (86 år)Kolla lön direkt
Algatan 4 lgh 1410169 32 SolnaFler på samma adress


Algatan 4 lgh 1201169 32 SolnaFler på samma adress

Leo Kuismin19391126-XXXX (81 år)Kolla lön direkt
Algatan 4 lgh 1103169 32 SolnaFler på samma adress

Britt-Marie Rydén19391130-XXXX (81 år)Kolla lön direkt


Carl-Magnus Åsard19411120-XXXX (79 år)Kolla lön direkt
Algatan 4 lgh 1305169 32 SolnaFler på samma adress