Erling Bachner Kristensen19410713-XXXX (78 år)
Bastanäs Södergård 7362 97 LinnerydFler på samma adress

Boel Ann-Christin Dahlqvist19490415-XXXX (70 år)
076-303 78 54 Bastanäs Södergård 7362 97 LinnerydFler på samma adress

Lasse Bachner Dahlqvist19660419-XXXX (53 år)
Bastanäs Södergård 7362 97 LinnerydFler på samma adress

Glenn Bachner Dahlqvist19730307-XXXX (46 år)
Bastanäs Södergård 7362 97 LinnerydFler på samma adress

Kön
Ålder

15 år110 år

Plats