Lars Daniel Johansson19780309-XXXX (41 år)
070-249 87 38 Bergerud Haget672 94 ÅrjängFler på samma adress

Linda Alexandra Connie Olsson19790325-XXXX (40 år)

Erik Sebastian Johansson20000321-XXXX (19 år)
072-246 03 13 Bergerud Haget672 94 ÅrjängFler på samma adress

Kön
Ålder

15 år110 år

Plats