Ulla Britta Maria Wallin19341022-XXXX (85 år)
0121-122 80 Bielkegatan 3 lgh 1102614 30 SöderköpingFler på samma adress

Maud Berit Eriksson19370131-XXXX (83 år)
076-348 78 79 Bielkegatan 3 lgh 1001614 30 SöderköpingFler på samma adress

Bengt Göran Vilhelm Lindvall19380408-XXXX (81 år)
073-748 01 49 Bielkegatan 3 lgh 1101614 30 SöderköpingFler på samma adress

Gunborg Anita Andersson19390227-XXXX (81 år)
Bielkegatan 3 lgh 1101614 30 SöderköpingFler på samma adress

Karin Britt-Marie Larsson19510815-XXXX (68 år)
0121-131 80 Bielkegatan 3 lgh 1002614 30 SöderköpingFler på samma adress

Kön
Ålder

15 år110 år

Plats