Rolf Jörgen Larsson19670424-XXXX (52 år)
070-441 40 47 Björnåsvägen 20 A437 41 LindomeFler på samma adress

Toshima Zebeeba Parris19780512-XXXX (41 år)
073-785 67 63 Björnåsvägen 20 A437 41 LindomeFler på samma adress

Kön
Ålder

15 år110 år

Plats