Lilly Elsa Viola Fredriksson19290613-XXXX (90 år)
013-15 96 17 Ekholmsvägen 70 B lgh 1101589 25 LinköpingFler på samma adress

Ulf Erland Lundin19451003-XXXX (74 år)
073-732 00 39 Ekholmsvägen 70 B lgh 1002589 25 LinköpingFler på samma adress

Lars Christer Dag Eriksson19470804-XXXX (72 år)
070-327 23 93 Ekholmsvägen 70 B lgh 1001589 25 LinköpingFler på samma adress

Gunhild Elisabet Eriksson19480617-XXXX (71 år)
Ekholmsvägen 70 B lgh 1001589 25 LinköpingFler på samma adress

Annbritt Linnéa Lundin19510414-XXXX (68 år)
Ekholmsvägen 70 B lgh 1002589 25 LinköpingFler på samma adress

Ingrid Ann-Sofie Eriksson19660813-XXXX (53 år)
Ekholmsvägen 70 B lgh 1201589 25 LinköpingFler på samma adress

Abdulah Memic19881225-XXXX (31 år)
Ekholmsvägen 70 B lgh 1102589 25 LinköpingFler på samma adress

Elza Memic19890125-XXXX (31 år)
Ekholmsvägen 70 B lgh 1102589 25 LinköpingFler på samma adress

Abbas Mohammadi19890321-XXXX (30 år)
073-833 51 20 Ekholmsvägen 70 B lgh 1202589 25 LinköpingFler på samma adress

Tahera Mohammadi19930321-XXXX (26 år)
Ekholmsvägen 70 B lgh 1202589 25 LinköpingFler på samma adress

Kön
Ålder

15 år110 år

Plats